Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) ønsker innspill på Statnett sitt forslag til hvordan flaskehalsinntektene skal brukes. RME skal årlig godkjenne at Statnett bruker inntektene de får på kraftforbindelsene mellom Norge og våre naboland i tråd med regelverket. 

Her kan du lese Statnett sitt forslag til bruk av flaskehalsinntekter. 

I hovedsak foreslår Statnett at de vil bruke inntektene til å betale for kostnader knyttet til nettanlegg i Norge, som de mener er relevante for utvekslingskapasiteten mot våre naboland. Disse kostnadene ville ellers blitt betalt for gjennom nettleien. 

Etter regelverket skal Statnett primært bruke flaskehalsinntektene til å opprettholde eller øke kapasiteten mellom Norge og nabolandene. Statnett mener at store deler av transmisjonsnettet i Norge er svært viktig for denne utvekslingskapasiteten og at flaskehalsinntektene derfor kan betale for mye av transmisjonsnettet innenlands. 

Frist for å sende innspill: 26. april 2021

Innspillene merkes med referansenummer 202105461 og sendes til rme@nve.no.