Publisert 07.11.2018 , sist oppdatert 31.10.2019

Slik kan du få tilgang til sanntidsinformasjon om ditt eget strømforbruk

Alle nye smartmålere har en egen utgang (HAN-port) som kan gi deg tilgang til sanntidsinformasjon om eget strømforbruk. NVE har publisert en rapport om hvilke kommunikasjonsløsninger som er best egnet til å etablere kontakt mellom HAN-porten og ditt personlige utstyr.

HAN-porten er en fysisk port på smartmåleren, og du må selv anskaffe nødvendig utstyr for å etablere kommunikasjon mellom måleren og ditt personlige utstyr. Med informasjon fra HAN-porten kan du blant annet få bedre oversikt og kontroll over eget strømforbruk.

Står måleren inne i boligen, vil førstevalget i de fleste tilfeller være å knytte måleren til boligens trådløse nett. Dersom smartmåleren er montert i en kjeller uten wifi-dekning, i en trappeoppgang utenfor leiligheten eller i et uthus på tunet, vil en ofte måtte finne en annen løsning. Dersom du bor i blokk der målerne er samlet i ett rom, typisk i kjelleren, må du eller borettslaget/sameiet finne en kommunikasjonsløsning som er tilpasset de fysiske forholdene.

Omgivelsene avgjør teknologivalg

Med utgangspunkt i denne typen problemstillinger har NVE fått skrevet en rapport som undersøker hvilke kommunikasjonsløsninger som best legger til rette for kontakt mellom HAN-port og forbrukernes personlige utstyr.

Rapporten utreder både trådløse og trådbundne løsninger. I tillegg vurderes etablert og utbredt kommunikasjonsteknologi, som wifi og mobilnettverk. Videre utforsker den nye og fremvoksende løsninger som NarrowBand Internet of Things (NB-IoT).

Disse teknologiene drøftes i rapporten:

 • wifi
 • kommunikasjon over strømnett
 • NB-IoT (NarrowBand Internet of Things)
 • mobilnettverk (2G/4G)
 • kablet Ethernet
 • Zigbee

Forbrukeren bestemmer over egen HAN-port

HAN-porten er avslått som standardinnstilling, og kan kun aktiveres av nettselskapet på initiativ fra forbrukeren. For å aktivere HAN-porten må forbrukeren kontakte sitt eget nettselskap.

NVE har pålagt å nettselskapene å åpne HAN-porten senest 1. januar 2019 for strømkunder som ønsker dette. NVE er imidlertid kjent med at en del nettselskap trolig vil kunne åpne HAN-porten først i løpet av første kvartal 2019. Nettselskapene er ansvarlige for å overholde personvernregelverket. De to aktuelle mulighetene for slik sikring er kryptering eller låsing/fysisk sikring.

Informasjon om HAN-porten til utviklere

Informasjonen som strømmes gjennom HAN-porten gjøres tilgjengelig i et standardisert format, basert på OBIS-koder. Du kan finne mer informasjon om HAN-porten og OBIS-koder på NEKs sider om HAN-porten for utviklere.

Last ned rapporten «Kommunikasjonsløsninger for sanntidsdata av strømforbruket»

 

 

Kontaktperson:

Seksjonssjef Guro Grøtterud, tlf 45 63 26 77

System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: child
  at System.Web.UI.ControlCollection.Add(Control child)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in D:\websites\prod\prod-2021\Views\Partials\grid\editors\macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in D:\websites\prod\prod-2021\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 21