Publisert 15.12.2021 , sist oppdatert 16.12.2021

Oppdaterte nøkkeltall for nettselskapene

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har nå publisert den årlige oversikten over nøkkeltall fra nettselskapene. Her finner du oversikten.

Ved utgangen av 2020 hadde nettselskapene hentet inn 2,5 milliarder kroner mer i nettleie fra kundene sine enn hva de har hatt i tillatt inntekt. Med varslede økte inntektsrammer for nettselskapene vil merinntekten bremse en tilsvarende økning i nettleien i 2022.

- De nettselskapene som har en merinntekt, må tilbakeføre det de har hentet for mye i nettleie. Det gjør de ved å trekke fra merinntekten når de beregner nettleien for neste år, sier direktør for RME, Tore Langset.

Naturlig at inntektene svinger

- Mer-/mindreinntekt skal over tid være null for nettselskapene. Det betyr at enkelte år vil inntektene for et nettselskap være for høy, mens andre år vil den være for lav. Men over tid skal nettselskapenes faktiske inntekter tilsvare deres tillatte inntekter, sier Langset.

Formålet med mer-/mindreinntektsordningen er blant annet å sørge for at svingninger i nettselskapenes årlige tillatte inntekt ikke direkte slår ut i tilsvarende svingninger i kundenes nettleie. Ved utgangen av 2020 hadde 65 nettselskap en gjennomsnittlig merinntekt per kunde på ca. 930 kr. 39 nettselskap hadde en gjennomsnittlig mindreinntekt per kunde på ca. 800 kr.

Nettselskapene investerte for nesten 19 milliarder kr i det norske strømnettet i 2020

Dette er en nedgang totalt sett sammenlignet med 2019, men sett i forhold til hele den forutgående ti-årsperioden er det historisk høyt.

Nettselskapene har til sammen nesten 14 milliarder kroner i anlegg under utførelse så investeringstallene er ventet å holde seg på et høyt nivå også fremover.

Verdien av det norske strømnettet var ved utgangen av 2020 på 158 milliarder kroner og samlede drifts- og vedlikeholdskostnader utgjorde i overkant av 11 milliarder kroner.

Oppdatert versjon av den digitale rapporten «Utvikling i nøkkeltallene til nettselskapene» er nå tilgjengelig. Her kan du gjøre søk og ta ut visuelle oversikter: Nøkkeltall for nettselskapene

Kontaktperson

Roar Amundsveen, fung. seksjonssjef
mobil: 41 04 71 47

Fakta om inntektsrammene

Rapporten viser utviklingen hos nettselskapene i perioden fra 2011 (2013) til 2020

Reguleringsmyndigheten for energi regulerer nettselskapene økonomisk gjennom fastsettelse av årlige inntektsrammer.

Inntektsrammene setter øvre begrensing på hvor mye selskapene kan ta betalt for overføring av elektrisk kraft. Formålet med reguleringen er at nettet som benyttes til overføring av elektrisk energi skal driftes, utnyttes og utvikles på en samfunnsmessig rasjonell og effektiv måte.

Mer om økonomisk regulering av nettselskapene