Publisert 12.10.2021

Nordisk seminar om transparens og integritet i kraftmarkedet

Reguleringsmyndigheten for energi arrangerer seminar sammen med de andre nordiske reguleringsmyndighetene med aktuelle tema innenfor arbeidet med å sikre transparens og hindre markedsmanipulasjon og innsidehandel.

Foto: Stig Storheil/NVE

Seminaret finner sted 10. desember 2021 kl. 10-16 på Arlanda lufthavn, Stockholm. Dersom det er vanskelig å ha et fysisk seminar på grunn av reisebegrensninger, vil det avholdes digitalt.  

Seminaret har fokus på EU-forordningen om transparens og integritet på engrosenergimarkedet (REMIT). 

ACER, kraftbørser, nordiske transmisjonsnettsoperatører, reguleringsmyndigheter og markedsaktører vil være foredragsholdere og paneldeltagere.

"Save-the-date" meddelelse på engelsk om seminaret finner du her.