Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har på nytt spurt nettselskapene om deres økonomiske situasjon under den pågående koronapandemien. De fleste nettselskapene melder at de har god likviditet, og de ser ikke for seg at likviditeten skal bli anstrengt i løpet av de neste fire ukene.

De selskapene som har svakest likviditet oppgir at investeringer i nettanlegg og redusert kraftpris er de viktigste årsakene til dette. Lave kraftpriser påvirker likviditeten i vertikalt integrerte nettselskap med kraftproduksjon direkte. For vertikalt integrerte foretak i konsern, påvirker lave inntekter nettselskapets tilgang på kapital i konsernet.

Kraftleverandører som ikke innbetaler gjennomfakturert nettleie betyr det minst. Det er om lag 2/3 av nettselskapene som har kraftleverandører som gjennomfakturerer nettleien for seg. Noen kraftleverandører har sagt opp gjennomfaktureringsavtalene på grunn av risikoen den medfører for dem.

De fleste nettselskapene forventer at likviditeten blir god også i de neste fire ukene, men svarene tyder på at de forventer at den blir litt svekket. Den viktigste årsaken til dette er at forbruket blir vesentlig lavere enn forventet, deretter kommer betalingsutfordringer for kundene.

Her kan du se resultatene fra undersøkelsen.

 

Om undersøkelsen

Av de 104 selskapene som fikk tilsendt spørreundersøkelsen har 93 selskaper svart innen fristen. Vi har spurt om hvordan de opplever sin økonomiske situasjon akkurat nå, og hvordan de forventer at den skal utvikle seg de neste fire ukene. I tillegg har vi spurt om de har kraftleverandører som gjennomfakturerer nettleien for seg, og om de forventer at innrapportering av økonomiske og tekniske data som brukes til å regulere inntektene deres blir forsinket. Forrige undersøkelse var for to uker siden.