Publisert 21.09.2018 , sist oppdatert 16.06.2021

Studentrapport om fleksibilitet i kontorbygg

Forbrukerfleksibilitet anses å være en ressurs som kan bidra til å effektivisere driften av dagens kraftnett. På oppdrag fra NVE har studentene Thea Heiene, Sunniva Hillesund, Thomas Kallevik og Hannah Magnussen undersøkt potensialet for fleksibilitet i kontorbygg.

I rapporten har studentene sett på to kontorbygg og muligheten for å styre laster mer effektivt i disse byggene. Gjennom optimering analyseres potensialet for å redusere nettleien basert på målt effekt. Dette gir et bilde på hvilke insentiver til å endre fleksibelt forbruk som ligger i dagens system, og hvor sterke disse er. Analysen inkluderer også forventet utvikling i elbilparken for å gi et riktigere bilde av potensialet fremover.

Studentene finner at dagens tariffordning gir insentiver til lastflytting, men at det er usikkert hvorvidt disse er gode nok. De konkluderer derfor med at det kan være behov for sterkere insentiver gjennom tariffene og/eller markedsbaserte løsninger for kjøp og salg av fleksibilitet. Dette vil avhenge av nettselskapenes behov for fleksibilitetsressurser og implementering av tekniske løsninger hos kundene.

Arbeidet som studentene har gjennomført har bidratt til å gi NVE økt forståelse av insentivene til å flytte fleksible laster, og inngår som et nyttig bidrag i NVEs videre arbeid.

Rapporten kan lastes ned her.

 

 

Kontaktpersoner:

Avdelingsingeniør Ragnhild Aker Nordeng, 971 58 424

Seksjonssjef Torfinn Jonassen, 952 24 548