Publisert 15.06.2016 , sist oppdatert 16.06.2021

Oppsummeringsrapport: Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet

Ny rapport om "effekttariffer"

NVE sendte i fjor ut en rapport om mulige endringer i regelverket for hvordan nettleien skal utformes. I den nye NVE-rapporten «Oppsummeringsrapport: Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet» beskriver NVE hvordan nettleien i distribusjonsnettet bør utvikle seg i årene framover. NVE vil utarbeide forslag til forskriftsendringer, som vil bli sendt på høring på vanlig måte.