Det publiseres en rekke 'white papers' (notater) i arbeidet for å skape renere energi i Europa, der NVE er en aktiv deltagere for å i fellesskap med CEER og ACER fremme standpunkter i EUs lovforslag på dette området. Les mer her.