På oppdrag fra NVE har de to studentene Martin Giset og Morten Paulsen Særen i løpet av sommeren 2017 utarbeidet en rapport om systemjording i høyspentnettet.

I rapporten har studentene undersøkt virkemåten og fordeler og ulemper ved de ulike formene for systemjording. Gjennom møter og intervjuer med bransjen har de kartlagt hvilke kriterier nettselskap legger til grunn ved valg av løsning for systemjording, og de har samlet bransjens erfaringer ved bruk av ulik systemjording i flere typer nett.

Rapporten som studentene har utformet har bidratt til å gi NVE økt forståelse av mulighetene og begrensningene ved de ulike måtene å etablere systemjording på, og den inngår som nyttig bidrag i NVEs videre arbeid.

Rapporten kan lastes ned her.