RME er gitt myndighet til å treffe avgjørelse når det oppstår uenighet mellom kunde og nettselskap om leveringskvalitet.

Med hjemmel i leveringskvalitetsforskriften § 5-1 er RME gitt myndighet til å treffe avgjørelse når det oppstår uenighet mellom nettselskap og kunde i saker som omfatter leveringskvalitet. RME behandler også saker der nettselskapene er uenige om fordeling av KILE (kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi).

RME vurderer klager i lys av forskrift 30. november 2004 nr. 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet.

I oversikten nedenfor er vedtakene RME har fattet i saker om uenighet om leveringskvalitet. Vær oppmerksom på at konklusjoner fra hver enkelt sak ikke kan kopieres ukritisk til andre klagesaker.

Enkeltvedtak 

Alle enkeltvedtak RME fatter i saker om leveringskvalitet og fordeling av KILE kan påklages til Energiklagenemnda innen tre uker fra det tidspunktet vedtaksbrevet er kommet frem.

Listen er sortert med nyeste sak øverst.

 

Forhold  NVEs behandling Dato Netteier Klager Påklaget

Spenningskvalitet / saksbehandling

Vedtak 201908909-6

30.3.2020 Hålogaland Kraft Nett AS Privatperson  

Leveringspålitelighet / saksbehandling

Vedtak 201841658-11

23.03.2020 Elvia AS Privatperson  

Spenningskvalitet / saksbehandling

Vedtak 201907898-6

27.01.2020 Elvia AS Næringskunde Nei

Spenningskvalitet/

saksbehandling

Vedtak 201841350-7

18.12.2019 Troms Kraft Nett AS Privatperson Nei

Spenningskvalitet/

saksbehandling

Vedtak 201900559-6

11.11.2019 Troms Kraft Nett AS Privatperson Nei

Spenningskvalitet/

leveringspålitelighet

Vedtak 201840348-6

19.08.2019 VOKKS Nett AS Privatperson Nei

Spenningskvalitet/

saksbehandling

Vedtak 201840620-6

26.06.2019 ISE Nett AS Privatperson Nei

Leveringspålitelighet

Vedtak 201901086 21.06.2019 Lyse Elnett AS Breivik Velforening Nei

Spenningskvalitet/

saksbehandling

Vedtak 201837306 12.12.2018 Norgesnett AS Privatperson Nei

Spenningskvalitet/

saksbehandling

Vedtak 201709569-10 PDF filstørrelse: 678 KB
Vedtak 201709569-10 PDF filstørrelse: 678 KB
Vedtak 201709569-10 PDF filstørrelse: 678 KB
Vedtak 201709569-10 PDF filstørrelse: 678 KB
22.05.2018 Norgesnett AS  Privatperson  Nei

Informasjonsplikt/

spenningskvalitet

Vedtak 201600418-4 PDF filstørrelse: 412 KB
08.04.2016 Istad Nett AS Privatperson Nei
Leveringspålitelighet
Vedtak 201500461-18 PDF filstørrelse: 499 KB
08.07.2015 BKK Nett AS Eksingedalen Bygdaråd Nei
 Informasjonsplikt  
Vedtak 201402093-10 PDF filstørrelse: 552 KB
18.03.2015 Hafslund Nett AS Privatperson Nei
Leveringspålitelighet
Vedtak - 201404266-14 PDF filstørrelse: 615 KB
16.02.2015 Skagerak Nett AS Privatperson Nei
Leveringspålitelighet
Vedtak 201401376-5 PDF filstørrelse: 597 KB
23.12.2014 Hjartdal Everk AS Privatperson Nei
Spenningskvalitet
Vedtak 201404148-5 PDF filstørrelse: 534 KB
22.12.2014 Hafslund Nett AS Skøyenåsen Boligsameie Nei
Leveringspålitelighet/ spenningskvalitet
Vedtak 201405133-13 PDF filstørrelse: 585 KB
08.12.2014 Eidsiva Nett AS Privatperson Nei
Spenningskvalitet
Vedtak 201404405-8 PDF filstørrelse: 428 KB
08.12.2014 Kragerø Energi AS Privatperson Saken er påklaget av nettselskap, klagen er avvist.
Leveringspålitelighet
Vedtak 201105810-10 PDF filstørrelse: 452 KB
02.12.2013 Agder Energi Nett AS Bjørnestad skisenter Saken er påklaget av klager. 
OEDs vedtak 14/395 PDF filstørrelse: 1 MB
Leveringspålitelighet
Vedtak 201101412-7 PDF filstørrelse: 148 KB
02.12.2013 Eidisiva Nett AS Privatperson Nei
Leveringspålitelighet
Vedlegg - Vedtak 200807873-8 PDF filstørrelse: 127 KB
Vedtak 200807873-8 PDF filstørrelse: 574 KB
02.12.2013 Vest-Telemark Kraftlag AS Næringsdrivende i Nissedal Nei
Spenningskvalitet
Vedtak 200805488-10 PDF filstørrelse: 169 KB
22.11.2013 Nordmøre Energiverk AS Privatperson Nei
Spenningskvalitet
Vedtak 200901860-16 PDF filstørrelse: 202 KB
28.08.2013 Hafslund Nett AS Privatperson Nei
Spenningskvalitet
Vedtak 201106065-6 PDF filstørrelse: 168 KB
06.06.2013 Oppdal Everk AS Privatperson Nei
Spenningskvalitet
Vedtak 201205754-8 PDF filstørrelse: 225 KB
25.05.2013 Skagerak Nett AS Privatperson Nei
Informasjonsplikt/ leveringspålitelighet
Vedtak 201207052-7 PDF filstørrelse: 178 KB
19.03.2013 Hafslund Nett AS Privatperson Nei
Spenningskvalitet
Vedtak 201205459-6 PDF filstørrelse: 105 KB
19.03.2013 Hafslund Nett AS Privatperson Nei
Spenningskvalitet/ leveringspålitelighet
Vedtak 201000883-5 PDF filstørrelse: 384 KB
23.03.2011 Eidisiva Nett AS Privatperson Nei
Spenningskvalitet
Vedtak 201003812-10 PDF filstørrelse: 260 KB
07.03.2011 Trønder Energi Nett AS Privatperson Nei
Spenningskvalitet
Vedtak 200806598-11 PDF filstørrelse: 2 MB
06.07.2009 Sjåk Energi KF Privatperson Nei
Spenningskvalitet
Vedtak 200705026-10 PDF filstørrelse: 104 KB
18.12.2008 Helgelandskraft AS Privatperson Nei
Spenningskvalitet
Vedtak 200707274-6 PDF filstørrelse: 787 KB
05.08.2008 Haugaland Kraft AS Privatperson Nei  

 

I tabellen under gis en oversikt over avgjørelser i uenighetssaker om hvem som er ansvarlig konsesjonær for KILE. RME fatter vedtak i slike saker med hjemmel i leveringskvalitetsforskriften § 2A-5. Prinsipper som ligger til grunn for avgjørelser i slike saker er gitt i veileder til leveringskvalitetsforskriften.

Saksnummer Dato for driftsforstyrrelse Dato for vedtak Parter Resultat av klage
201802075 29.09.2017 29.06.2018 Glitre Energi Nett AS, Midtkraft Nett AS Ikke påklaget
201406587 12.07.2014 07.08.2019 Statnet SF, Hydro Energi Ikke påklaget
201304020 12.02.2013 23.12.2013 Varanger Kraftnett AS, Statnett SF Ikke påklaget
201202059 25.12.2011 10.06.2013 Luster Energi AS, Sognekraft AS Klagen tas delvis til følge, OED endrer tidspunktene for hvor lenge Sognekraft er delvis AK, For øvrig er NVEs vedtak uendret.
201200269 22.06.2011 02.07.2012 Kvam Kratverk AS, Elkem Bjølvefossen, Statkraft AS vedtak opprettholdt
201107157 19.09.2011 18.12.2012 Div nettselskap, Statnett SF Ikke påklaget
201104375 29.12.2009 17.09.2012 Trollfjordkraft AS, Lofotkraft AS vedtak opprettholdt
201000706 07.05.2009 02.07.2012 SKL Nett AS, Statnett SF Ikke påklaget
200903322 17.04.2008 15.04.2010 Sunnhordland kraftlag, Fitjar kraftlag Ikke påklaget
200901096 07.07.2008 18.07.2011 Eidsiva Nett AS, VOKKS Nett AS, Statnett SF Ikke påklaget
200802590 21.06.2007 16.04.2010 Malvik Everk , TrønderEnergi Nett AS  Ikke påklaget
200801620 16.01.2007 16.03.2009 Eidsiva Energi AS, Statnett SF Ikke påklaget
200704990 08.12.2006 02.11.2007 Dalane energi IKS , Lyse Elnett AS  vedtak opprettholdt
200504287 18.12.2002 02.05.2007 Aktieselskabet Tyssefaldene , Statnett SF Ikke påklaget
200503276 22.11.2004 07.07.2006 Skagerak Nett AS , Notodden Energi AS  Ikke påklaget
200401183 14.05.2003 10.12.2004 Skagerak Nett , Norsk Hydro  Ikke påklaget
200400345 06.12.2003 25.02.2004 Østfold Energi Nett , Hafslund Nett Øst  Ikke påklaget
200203730 10.03.2002 30.08.2002 SFR, Tussa Nett vedtak opprettholdt
200205163 04.10.2001 18.12.2002 Viken Nett AS, Statnett SF vedtak opprettholdt
200203504 25.05.2001 28.02.2003 Eidsiva Eneregi AS, Statnett SF vedtak opprettholdt
200106039 19.01.2001 31.10.2002 Fredrikstad EnergiNett AS, Østnett AS  vedtak opprettholdt