RME regulerer nettselskapene, som har monopol på utførelse av nettjenester

Kostnadene ved å bygge overføringsnett er så store at det ikke er lønnsomt for samfunnet å ha flere overføringsnett i samme område. Markedet for overføring av strøm er derfor et naturlig monopol. RME regulerer nettselskapene slik at kraft overføres til riktig leveringskvalitet og pris, og at nettet utnyttes og utbygges på en sikker og samfunnsmessig rasjonell måte.

Nyheter og høringer om nettjenester

Se alle saker om nettjenester

Kontaktinformasjon