Publisert 20.09.2018 , sist oppdatert 20.06.2021

Dette bør du vite om strømprisen og kraftsituasjon

NVE følger kraftsituasjonen i Norge hele året. På denne siden får du svar på noen av spørsmålene om kraftmarkedet mange har.  

Er du interessert i oppdatert informasjon om kraftsituasjonen?

Her finnes du NVEs ukentlige kraftsituasjonsrapporter. 

Strøm er en handelsvare

  • Strøm er i likhet med olje og gass, en vare som vi er heldig å ha mye av, og som vi kan handle med. Det nordiske kraftmarkedet, der prisene bestemmes av tilbud og etterspørsel, har tjent strømkundene godt siden 90-tallet. Markedsbaserte priser sikrer at behovet for strøm dekkes til en lavest mulig kostnad. 
  • Norge har hatt strømutveksling med andre land siden 1960, og vi har nå kabler og ledninger til Sverige, Danmark og Nederland. I år med normale nedbørsmengder har Norge et kraftoverskudd som eksporteres til disse landene. I tørre år kan det imidlertid være behov for å importere strøm.

Mellomlandsforbindelser gir lavere priser 

  • Uten handelsmuligheten ville strømprisen variert mye mer og vært vesentlig høyere på vinteren når forbruket er høyest. NVE har gjort analyser som viser at strømprisen kunne vært 2-3 ganger høyere på vinteren, selv med normale nedbørsmengder, dersom det norske kraftsystemet ikke hadde vært koblet til det europeiske via overføringsnettet. Risikoen for å gå tom for vann og å ikke kunne importere strøm, ville presset kraftprisen opp selv i år med normale nedbørsmengder.

Væravhengig kraftsystem

  • Nesten all kraftproduksjon i Norge er fornybar. Vi har et væravhengig kraftsystem, der nedbør og vind avgjør hvor mye strøm vi kan produsere. 
  • Nedbøren slår ikke umiddelbart inn i kraftproduksjonen, men bruker litt tid på å komme seg i magasinene. Hvor i landet nedbøren kommen, og om den kommer som regn eller blir liggende som snø, har mye å si. Det hjelper ikke at det regner mye helt ute ved kysten, da vannet der går rett ut i sjøen.

Høyere priser i Sverige, Danmark og Nederland gir eksport

  • Høye priser på CO2-kvoter og dyrt fossilt brensel (gass, olje, kull) er de viktigste årsakene til de høye strømpriser vi har for tiden. Tørke og lite vann i magasinene har også vært med på å trekke strømprisen oppover, men i mye mindre grad enn mange tror. Selv om det er mindre vann i magasinene enn vanlig for årstiden, har dette ikke vært nok til å presse strømprisen i Norge over prisen i Sverige, Danmark og Nederland. Dette har gitt nettoeksport til disse landene. 
  • Det aller meste av den norske kraftproduksjon går til å dekke det norske kraftbehovet. 
  • Strømmen Norge eksporter, erstatter kullkraft og annen fossil kraft med CO2-utslipp.