Publisert 14.12.2021 , sist oppdatert 27.05.2022

Næringspark

NVE har som praksis å ikke gi anleggskonsesjon for fordelingsnett til andre enn områdekonsesjonær

Høyspente og lavspente nettanlegg er konsesjonspliktige. Landet er delt inn i områder, hvor et nettselskap (områdekonsesjonær) har konsesjon for å bygge, eie og drive nettanlegg i dette området. Sammen med denne rettigheten tilhører en leveringsplikt, som innebærer at områdekonsesjonær har monopol på å bygge, eie og drive nett frem til kunder i dette området. NVE har derfor som praksis å ikke gi konsesjon til andre enn områdekonsesjonær for nettanlegg frem til kunder. 

Som hovedregel skal derfor områdekonsesjonær forsyne frem til hver enkelt kunde inne i en næringspark. Hvem som er å regne som en kunde avhenger av hvem som bruker bygningen. Når en bygning eies eller leies av en bedrift, vil denne regnes som én kunde. Denne kunden skal ha separat høyspent eller lavspent forsyning.

I eventuelle søknader fra næringsparker som ønsker å eie, bygge og drive egne nettanlegg bør det fremgå i hvilken grad en slik løsning er samfunnsmessig rasjonell.