Publisert 18.10.2023 , sist oppdatert 08.04.2024

Prosumenter

En prosument er en nettkunde som både bruker og produserer elektrisk kraft.

En plusskunde er en type prosument som kan levere inntil 100 kW ut på nettet

En plusskunde er alltid en prosument, men en prosument er ikke alltid en plusskunde.

En plusskunde er definert som en sluttbruker med forbruk og fysisk eller virtuell produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon. Plusskunder betaler ikke fastledd for innmating og må ikke betale nettleie for forbruket som dekkes av egenprodusert strøm.

Hva skjer hvis du mater ut mer enn 100 kW på nettet?

Dersom produksjonen er så stort at du mater inn mer enn 100 kW på nettet, kan du ikke være plusskunde. Det innebærer at du må betale fastledd for innmating for all kraften som leveres ut på nettet.

Satsen er i 2023 på 1,36 øre/kWh (ekskl. mva). Du kan fortsatt benytte egenproduksjon til å dekke forbruk bak måleren.

Hvor mye kan du mate inn på nettet?

En kunde kan utnytte hele hovedsikringen sin til både uttak og innmating. Hvis du ikke mater inn mer enn tilsvarende størrelsen på hovedsikringen, og det fører til at nettet må oppgraderes, er det nettselskapet som skal bære kostnaden for dette.  

Nettselskapene kan ikke kreve anleggsbidrag hvis innmatingen ikke overstiger størrelsen på hovedsikringen. Dersom kunden derimot ønsker å utvide sin hovedsikring, skal kunden betale anleggsbidrag hvis dette fører til at nettet må oppgraderes.

Når må du ha omsetningskonsesjon?

Dersom en du har produksjon som overstiger 1 GWh i året, må denne du søke om omsetningskonsesjon. Denne grensen gjelder samlet produksjon innenfor et organisasjonsnummer. Det er du som produsent som har ansvar for å ha de nødvendige konsesjonene. Vi understreker at det som avgjør om man må søke omsetningskonsesjon er produksjonen fra produksjonsanlegget, ikke innmatet energi.

Med produksjon mellom 1 og 2 GWh vil det gis omsetningskonsesjon på forenklede vilkår. Dette innebærer fritak om å levere regnskap til RME og levere økonomisk og teknisk rapportering (eRapp) årlig til RME. Forenklet omsetningskonsesjon for prosumenter er en registreringsordning som i praksis ikke medfører noen plikter for deg som prosument.

Med produksjon over 2 GWh gis ordinær omsetningskonsesjon som innebærer at selskapet må separere inntekter og kostnader forbundet med energiproduksjon og salg. Økonomisk og teknisk rapportering (eRapp) skal leveres årlig.

Søknad om omsetningskonsesjon kan gjøres via denne nettsiden.