Publisert 21.01.2020 , sist oppdatert 27.06.2021

Klage på nettselskap

Vet du at du kan klage på nettselskapet til RME? I boksene under kan du finne informasjon om ulike tema. Når du velger tema kan du også sende en klage til RME.  Alle dokumenter i klagebehandlingen er offentlig. Vedtak i klagesaker blir publisert på RME sine nettside.