Sluttbrukermarkedet for strøm omfatter privatkunder og næringskunder som handler strøm via en leverandør eller gjennom en megler.

Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) i NVE er regulator for sluttbrukermarkedet og fører tilsyn med hjemmel i energiloven, energilovforskriften og avregningsforskriften. 

Det norske sluttbrukermarkedet for elektrisitet anses som et velfungerende marked. Det er mange leverandører, et stort utvalg avtaler og moderat bytteaktivitet. Detaljert informasjon om bytteaktivitet, priser og markedsandeler finnes via NVEs leverandørskifteundersøkelser.

Dagens sluttbrukermarked preges av et skille mellom konkurranseorienterte kraftleverandører som sluttbrukerne handler strøm med, og monopolregulerte nettselskaper som er ansvarlige for å distribuere strøm gjennom nettet og utstede faktura for dette (nettleien). Denne markedsstrukturen vil endres med innføringen av ny markedsmodell, som vil gjøre kraftleverandøren til primært kontaktpunkt for sluttbrukeren og ansvarlig for fakturering av nettleien.

Som regulator arbeider NVE for et velfungerende og effektivt marked som skal være enkelt å forholde seg til for sluttbrukerne. Disse målsetningene er førende for prosjektene NVE arbeider med og har gjennomført på sluttbrukerområdet. Dette inkluderer AMS, Elhub, rapporteringsplikt for ny kraftprisportal samt andre prosjekter.

 

Kontaktinformasjon - Seksjon for Sluttbrukermarked

Seksjonssjef Guro Grøtterud

Seniorrådgiver Runa Haave Andersson

Seniorrådgiver Karl Magnus Ellingaard

Seniorrådgiver Pål Meland

Seniorrådgiver Arne Venjum

Rådgiver Pia Roll

Rådgiver Uy Tran

Rådgiver Sigrid Hendriks Moe

Førstekonsulent Nikolai Grønland