Bakgrunn

NVE har behov for et oppdatert geografisk datasett over distribusjonsnettet. I den økonomiske reguleringen brukes geografiske data om nettet når selskapenes kostnadsnormer skal beregnes. Kostnadsnormen utgjør 60 prosent av selskapets årlige inntektsramme. Kostnadsnormmodellen tar hensyn til at nettselskapene driver nettvirksomhet under ulike geografiske rammevilkår. Eksempler på rammevilkår er skog, vindbelastning, avstand til kyst, snømengde m.m. Gode data er avgjørende for at inntektsrammene blir riktig beregnet. For å kunne beregne slike rammevilkår, trenger vi informasjon om hvor nettanleggene er plassert, slik at denne informasjonen kan kobles mot andre geografiske data. 

De geografiske dataene har også andre bruksområder for NVE, og blir delvis vist i NVEs offentlige karttjeneste.

For å dekke disse behovene pålegger vi derfor nettselskapene å rapportere geografiske- og tekniske data til oss. Data skal leveres på et geografisk filformat (SOSI, GML eller lignende) i henhold til vår kravspesifikasjon. Filene skal lastes opp via et Altinn-skjema.

Viktige tidsfrister

  • Vedtak om innrapportering ble sendt 10. mai
  • Tjeneste for opplasting av filer åpnes 23. mai
  • Endelig frist for innrapporteringen er 25. juni

 

Data og egenskaper som skal rapporteres

Rapporteringen gjelder følgende anleggstyper:

  • Linjer
  • Kabler
  • Nettstasjoner
  • Fordelingstrafoer
  • Master

Vi har laget en detaljert kravspesifikasjon av de dataene som dere skal levere. Deres rapporteringen må gjøres så lik denne som mulig. Alle egenskapene i kravspesifikasjonen er i utgangspunktet obligatoriske. Dette betyr at dersom disse egenskapene er registrert i deres system så skal disse rapporteres til oss. Dersom dere ikke leverer alle de etterspurte egenskapene må dette begrunnes.

Kravspesifikasjonen finnes i høyremenyen under «Faglig veiledning».

Hvordan rapportere

Fra og med 2018 skal man benytte tjenesten "Filopplasting for distribusjonsnett" som finnes her. Påloggingen til tjenesten skjer via Altinn. 

Påloggingstrinn til tjenesten "Filopplasting for distribusjonsnett"

1. Sjekk at du har fått delegert Altinn-rollen "Energi, miljø og klima" på "Filopplasting for distribusjonsnett"-tjenesten, på vegne at selskapet du representerer.
    Det er Altinn-ansvarlig i ditt selskap som delegerer den rollen. Delegeringen gjøres slik som forklart her.
2. Dersom du rapporterer for flere andre nettselskaper (eventuelt i tillegg til ditt nettselskap), så må hvert av disse nettselskapene godkjenne tilgangen til rapporten for ditt selskap.
3. Logg deg på tjenesten.
    Viktig: Ved Altinn-pålogging velger du selskapet som utfører rapporteringen fra listen over aktører.

Veiledning for punktene 2 og 3 finnes her.

Til Altinn-ansvarlige som skal delegere Altinn-roller

Dersom du er Altinn-ansvarlig i et selskap som skal rapportere, finner du veiledning for oppsett her.

Dersom nettselskapet er slettet i BRREG eller er en underenhet

For å komme til tjenesten "Filopplasting for distribusjonsnett" må man først velge selskapet som man skal representere fra listen over aktører i Altinn. Selskaper som er slettet eller som er underenheter vises ikke som standard i denne listen. 
Se veiledningen fra Altinn på hvordan du kan vise slettede selskaper og underenheter i listen over aktører.

Kontaktinformasjon

Ved faglige spørsmåll
Før du henvender deg til oss, vennligst se lenkene under "Faglig veiledning" i menyen til høyre.
Dersom du ikke finner svar på ditt problem der, så kan du ta sende dine spørsmål til denne e-postadressen.

Ved problemer med pålogging til rapporteringstjenesten "Filopplasting for distribusjonsnett" eller andre tekniske feil
Før du henvender deg til oss, vennligst se lenkene under "Brukerveiledning" i menyen til høyre.
Dersom du ikke finner svar på ditt problem på denne siden, må det sendes organisasjonsnummer, navn og telefonnummer, hvilken nettleser du benytter, beskrivelse av feilen, samt en skjermdump av feilmelding til
NVE-Brukerstøtte.

Tilbakemeldinger på "Filopplasting for distribusjonsnett"
Tilbakemeldinger på tjenesten "Filopplasting for distribusjonsnett" kan sendes til denne e-postadressen. Oppgi gjerne navn og telefonnummer hvor vi kan nå deg. På forhånd takk!