Rapportering for 2018

Rapporteringen for 2018 er åpnet.

Bakgrunn

Alle omsetningskonsesjonærer plikter å innlevere økonomisk og teknisk rapportering til NVE ved hjelp av tjenesten eRapp2. Innrapporteringen inkluderer virksomhet relatert til aktiviteter vedrørende kraftomsetning, kraftproduksjon, kraftoverføring, tele- og øvrig virksomhet.

Viktig å huske ved rapportering

For nettselskaper
Årsgjennomsnittet av NIBOR nominell rente med en løpetid på 3 måneder med et tillegg på 0,3 prosentpoeng
(1,06% + 0,3% = 1,36% for rapporteringsåret 2018) skal legges til grunn ved beregning av rente på mer-/mindreinntekt som utgjør inntil 25 prosent av tillatt inntekt eksklusive KILE-fradrag og korrigert KILE.

For Statnett SF sitt sentralnett skal denne renten legges til grunn for merinntekt som utgjør inntil 35 prosent av tillatt inntekt eksklusiv KILE-fradrag og korrigert KILE.

For 2018 beregnes rentene automatisk i note 5.2 i eRapp.

Mindreinntekt som nettselskapet ikke skal hente inn eller som overstiger 25 prosent av tillatt inntekt eksklusiv
KILE-fradrag og korrigert KILE på hvert av virksomhetsområdene sentralnett, regionalnett og distribusjonsnett, skal avskrives i rapporteringen til Norges vassdrags- og energidirektorat. 

Søknad om utsettelse

Søknad om utsettelse av frist for rapportering kan nå sendes via eRapp2 slik:
1. Logg deg til eRapp2 via Altinn, som vanlig
2. Nå du kommer til Startsiden i eRapp2 klikker du på lenken "Søknad om utsettelse" i venstre meny

Søknaden må sendes innen tre uker etter at selskapets årsregnskap er godkjent av generalforsamling eller årsmøte.

For mer informasjon eller spørsmål vennligst send epost til denne e-postadressen.

Kontaktinformasjon

Ved faglige spørsmål relatert til eRapp2

Eventuelle faglige spørsmål om hvordan tjenesten eRapp2 fungerer og skal brukes kan sendes til denne e-postadressen

Ved tekniske problemer

Før du henvender deg til oss, vennligst besøk denne siden som inneholder svar til ofte stilte tekniske spørsmål.
Dersom du ikke finner svar på ditt problem på denne siden, må det sendes organisasjonsnummer, navn og telefonnummer,  hvilken nettleser du benytter, beskrivelse av feilen, samt en skjermdump av feilmelding til
NVE-Brukerstøtte

Tilbakemeldinger på eRapp2

Tilbakemeldinger på eRapp2 kan sendes til Team eRapp2. Oppgi gjerne navn og telefonnummer hvor vi kan nå deg.