106 søknader om FoU-prosjekter er hittil godkjent av oss til å inngå i NVEs finansieringsordning for FoU.

FoU-prosjekter som er relevante for drift og utvikling av strømnettet kan bli inkludert i NVEs finansieringsordning for FoU. Kriteriene for å få et FoU-prosjekt godkjent i ordningen vår er at det må være vurdert som "støtteverdig" av en institusjon som gir tilskudd til FoU-prosjekter. I tillegg må prosjektene har et påviselig samfunnsøkonomisk verdiskapningpotensial, altså kunne bidra til økt effektiv drift, utnyttelse eller utvikling av strømnettet. 

Nettselskaper som har kostnader knyttet til NVE-godkjente FoU-prosjektene kan få dekket deler av disse som et tillegg til inntektsrammen. Finansieringen er begrenset til 0,3 prosent av nettselskapets avkastningsgrunnlag. Hensikten med ordningen er å stimulere til forskning og utvikling som kan bidra til mer effektiv drift og utvikling av strømnettet.

Under "Godkjente prosjekter" i høyremenyen finner du mer informasjon om de prosjektene som vi har godkjent.