NVE regulerer nettselskapene økonomisk gjennom fastsettelse av årlige inntektsrammer. Inntektsrammene setter øvre begrensing på hvor mye selskapene kan ta betalt for overføring av elektrisk kraft.

Formålet med reguleringen er at nettet som benyttes til overføring av elektrisk energi skal driftes, utnyttes og utvikles på en samfunnsmessig rasjonell og effektiv måte.

Nøkkeltall for økonomisk regulering

Referanserente 2019 (est. okt 2018): 5,82 %

Total inntektsramme 2017, bransje: 16,7 mrd kr

Total inntektsramme 2017, Statnett: 6,3 mrd kr

Antall regulerte nettselskaper i 2018: 123 stk

Nyheter og høringer om den økonomiske reguleringen

Se tidligere nyheter og høringer om økonomisk regulering