Elmarkedstilsynet i NVE har skiftet navn til Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) med virkning fra 1. januar 2018 ihht. Prop. 1S (2017-2018). Nettsidene vil bli oppdatert med det nye navnet.