Forhold

Nettselskap Klagepart NVEs vurdering Vedtaksdato Påklaget til OED
Fellesmåling Helgeland Kraft Nett Privatperson Vedtak i uenighet om individuell måling 25.03.2019 Ikke påklaget
Fellesmåling Agder Energi Nett Kongensgate Skole AS Klage på avslag om fellesmåling - vedtak 15.08.2018 Påklaget
Fellesmåling

Andøy Energi

Andøy Fjordfiske NVEs vurdering av klage på avslag om fellesmåling - vedtak 30.07.2018 Ikke påklaget

Fellesmåling

Skagerak Nett Alt Installasjon Klage på avslag om å tillate fellesmåling av kommunalt omsorgsbygg – vedtak 29.06.2018 Ikke påklaget
Fellesmåling Hafslund Nett AS Sameiet Johan Scharffenbergs vei 107-109 NVEs vurdering av klage på avslag om videreføring av fellesmåling  - vedtak 25.02.2016 Ikke påklaget
Fellesmåling Hafslund Nett AS Nannestadgata borettslag NVEs vurdering i klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak 10.07.2015 Klage avvist
Fellesmåling Skagerak Nett AS Schanchesgate Borettslag NVEs vurdering av klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak 26.06.2015 Påklaget
Fellesmåling Skagerak Nett AS Hagalia Borettslag NVEs vurdering av klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak 11.06.2015 Ikke påklaget
Fellesmåling Skagerak Nett AS Buvoll Borettslag NVEs vurdering av klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak 26.03.2015 Påklaget
Fellesmåling Agder Energi Nett AS Ringveien Borettslag NVEs vurdering i klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak 23.04.2015 OED har i brev av 18.01.2016 stadfestet NVEs vedtak 
Fellesmåling Lyse Elnett AS Borettslaget Vølstadtunet NVEs vurdering i klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak  26.10.2015 Ikke påklaget
Fellesmåling BKK Nett AS Fredheim Borettslag NVEs vurdering i klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak 24.06.2015 Ikke påklaget
Fellesmåling Austevoll Kraftlag SA Privatperson Klage på fellesmåling SAK NR. 15-2014 11.06.2014 Ikke påklaget
Fellesmåling Hafslund Nett AS Fjordveien 88 Sameie NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak SAK NR. 13-2014 30.06.2014 Ikke påklaget
Fellesmåling Agder Energi Nett AS Nyli Borettslag 1 Klage på avvikling av fellesmåling SAK NR. 03-2012 07.02.2012 OED har i brev av 11. juli 2014 stadfestet NVEs vedtak.
Fellesmåling BKK Nett AS Foreningen Bergen Handelsstands Aldersboliger Klage på avslag på søknad om å etablere fellesmåling SAK NR. 05-2011 17.02.2011 Ikke påklaget
Fellesmåling Skagerak Nett AS SiV Studenboliger Studentsamskipnaden i Vestfold klager på Skagerak Nett sitt avslag på søknad om dispensasjon fra individuell måling og avregning SAK NR. 08-2011 10.05.2011 OED har i brev av 24.04.2012 sluttet seg til NVEs vedtak
Fellesmåling   Fellesmålingsselskapet v/ Deloitte Advokatfirma DA Ber om NVEs vurdering vedrørende fellesmålstjenester SAK NR. 04-2008 15.01.2008 Ikke påklaget
Fellesmåling Hafslund Nett AS Nesbrynet borettslag v/LSBO Lillestrøm Kostnader i forbindelse med omlegging til fellesmåling SAK NR. 1-2006 10.01.2006 Ikke påklaget
Fellesmåling Troms Kraft Nett AS Granittveien borettslag i Tromsø v/adv. Rekve, Pleym & Co Klage på avslag - borettslagets krav om å få etablere felles målepunkt for 10 blokker SAK NR. 14-2006 28.06.2006 OED har i brev av 08.02.2008 sluttet seg til NVEs vedtak.
Fellesmåling Helgelandskraft AS Ranheim Borettslag v/Norske Boligbyggelags Landsforbund Klage på avslag om fellesmåling SAK NR.2 2004 02.02.2004 OEDs vedtak 01.04.2005. OED har opprettholdt NVEs