Formålet med statistikken er å gi et bilde av nettleien som en typisk kunde vil møte i ulike nettområder. Statistikken viser også hvordan nettleien utvikler seg over tid

Om statistikken

Nettleien består av flere ledd, slik som energiledd (øre/kWh), effektledd (kr/kW) og fastledd (kr/år). For at nettleien i ulike nettselskap skal kunne sammenlignes, er leddene omregnet til en felles nettleie i øre/kWh eller kr/kW.

I denne omregningen er det er gjort forutsetninger om inndeling i kundegrupper og gjennomsnittkunders uttak av energi og effekt. En slik omregning gir verken et helt nøyaktig bilde av samlet nettleie, eller den eksakte (offisielle) nettleien i det aktuelle nettselskapet. Statistikken egner seg derfor ikke uten videre til slike analyser.

Statistikken gjengir nettleien på hvert nettnivå. Den inneholder bare nettleie for prioritert overføring (ikke utkoblbart forbruk).

Nettselskapene rapporterer tariffer til NVE i januar hvert år og ved tariffendringer i løpet av året. NVE har ikke kontrollert nettselskapenes omregning av nettleien og kan ikke garantere at det er beregnet i henhold til gjeldene forskrifter.

For å få vite den eksakte nettleien med gebyrer og vilkår for kraftoverføring må du henvende deg til ditt lokale nettselskap.

Kontaktinformasjon