Denne siden inneholder svar på ofte stilte spørsmål relatert til pålogging og bruk av tjenesten "Spenningskvalitet rapportering".

Dersom du ikke finner svar på ditt problem på denne siden, må det sendes organisasjonsnummer, navn og telefonnummer, hvilken nettleser du benytter, beskrivelse av feilen, samt en skjermdump av feilmelding til
NVE-Brukerstøtte.

 

Jeg skal rapportere for flere nettselskaper, i tillegg til mitt nettselskap.
Hva er det jeg trenger for å få tilgang til tjenesten?

SVAR Dette spørsmålet tilsvarer et scenario slik som f.eks følgende: Du skal rapportere for ditt nettselskap, "Selskap 1", samt for to andre nettselskaper, "Selskap 2" og "Selskap 3". 

Det som trengs er:

1. Du som skal rapportere må ha Altinn-rollen "Energi, miljø og klima" i "Selskap 1".

    Denne rollen kan du få delegert av en Altinn-ansvarlig i "Selskap 1".
    Altinn-ansvarlig må da delegere denne rollen på vegne av "Selskap 1", slik som beskrevet her

2. "Selskap 2" og "Selskap 3" må logge seg på "Spenningskvalitet rapportering"-tjenesten og gi tilgang til deres rapport for ditt selskap, dvs for "Selskap 1". 
    Veiledning som "Selskap 2" og "Selskap 3" kan følge finnes her.

3. Nå kan du logge deg til "Spenningskvalitet rapportering" via Altinn.
    Når du må velge aktøren som du skal representere i Altinn, velger du ditt nettselskap, dvs "Selskap 1".
    Etter dette bør du komme til Forsiden for "Spenningskvalitet rapportering"-tjenesten. 
    Der skal det vises en nedtrekkliste med alle nettselskapene du kan rapportere for, dvs "Selskap 1", "Selskap 2" og "Selskap 3".
    Veiledningen du kan følge er her.