Det arbeides for tiden med detaljerte retningslinjer kalt nettkoder. Disse omfatter alt fra det finansielle markedet, kapasitetsfastsettelse, til systemdrift. Kodene utarbeides av ENTSO-E på oppdrag fra ACER.

Markedskodene

Markedskodene (FCA, EB og CACM) skal legge til rette for et integrert europeisk marked for elektrisitet. Målsettingen er økt konkurranse, diversifisering og optimering av bruken av eksisterende infrastruktur.

Forward Capacity Allocation

Electricity Balancing

Capacity Allocation & Congestion Management

Driftskodene

Driftskodene (OS, OPS og LFC) innebærer krav til samarbeidet mellom TSOer som omfatter informasjonsutveksling og virkemidler for å ivareta driftssikkerhet, koordinert driftsstansplanlegging og frekvensregulering. Driftskodene er samlet i en retningslinje for systemdrift.

System Operation Guideline

 

Tilknytningskodene

Tilknytningskodene (RfG, DCC, HVDC) setter funksjonskrav til produksjon, forbruk og HVDC-kabler som skal tilknyttes nettet. Det er satt igang en nasjonal gjennomgang av kravene.

Requirement for Generators,
Demand Connection Code og
High Voltage Direct Current Connections