NVE og de øvrige nordiske energiregulatorene i NordREG ønsker skriftlige innspill til rapporten «Measures to support the functioning of the Nordic financial electricity market” av THEMA Consulting Group og Hagman Energy.

Rapporten ble bestilt av NordREG i lys av den kommende Kommisjonsforordningen «Guideline on Forward Capacity Allocation» (GL FCA). GL FCA stiller krav om velfungerende prissikringsmuligheter for markedsaktører i alle budområder, og iverksettelse av tiltak dersom det identifiseres mangelfulle muligheter i noen områder.

Rapporten beskriver tiltak som bør vurderes i de tilfeller det blir identifisert utilstrekkelige prissikringsmuligheter i visse budområder. Konsulentene ble bedt om å beskrive og analysere ulike modeller for TSOers involvering i det finansielle kraftmarkedet for å legge til rette for bedre muligheter for prissikring. Rapporten finner du her

NVE/NordREG ønsker skriftlige innspill og kommentarer til rapporten innen 31.mars 2016. Innspill kan sendes til: NordREGFCAstudy@energiavirasto.fi, gjerne med kopi til cho@nve.no.

NordREG planlegger også en workshop med markedsaktører og TSOer i løpet av første halvår av 2015, hvor innspillene fra høringen vil diskuteres og hvor vi vil identifisere neste steg i prosessen.

Pressemelding fra NordREG finnes her:

http://www.nordicenergyregulators.org/news/

Kontaktperson NVE: Cathrine Holtedahl, e-post: cho@nve.no, tlf 22 95 90 39