Alle europeiske systemansvarlige (TSO’er) har utarbeidet et forslag for felles europeisk metodikk for tidsfrist for kapasitetsfastsettelse i døgnmarkedet (Day-ahead firmness deadline) og et forslag for felles europeisk metodikk for intradag åpne- og lukketid (Intraday cross-zonal gate opening and gate closure time).

Forslaget utviklet i henhold til artikkel 59 og 70 i Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management (CACM).TSO’ene har sendt inn om  forslag til godkjenning hos energiregulatorene. Energiregulatorene har frist til 14. juni 2017 med å ta en beslutning.

NVE legger forslaget fra TSO’ene ut til informasjon. Forslagene som blir vedtatt i henhold til CACM, vil bli endel av norsk rett når CACM gjennomføres i Norge. Spørsmål og kommentarer kan rettes til Helena M Lindstad (hem@nve.no) ved seksjon for engrosmarked i Elmarkedstilsynet.

Vi ber om eventuelle kommentarer innen 15. mars 2017.

 

Forslagene samt tilhørende forklaringsdokumenter:

- Day-Ahead firmness deadline - Forslag

- Day-Ahead firmness deadline - Forklarende notat

- Intraday cross-zonal gate opening and gate closure time - Forslag

- Intraday cross-zonal gate opening and gate closure time - Forklarende notat