Alle 'Nominated Electricity Market Operators' (NEMOs), dvs. kraftbørser, har sendt inn et forslag til godkjenning hos energiregulatorene. Forslaget omhandler hvordan markedskoplingsfunksjonen (MCO plan) skal etableres og drives, og er utviklet i henhold til artikkel 7 (3) i Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management (CACM).

NVE legger forslaget fra NEMOene ut til informasjon. Forslagene som blir vedtatt i henhold til CACM, vil bli endel av norsk rett når CACM gjennomføres i Norge.

Spørsmål og kommentarer kan rettes til Helena M Lindstad (hem@nve.no) ved seksjon for engrosmarked i Elmarkedstilsynet. Vi ber om eventuelle kommentarer innen 1. juli 2016.

Dokumentet finner du her.