Norsk fotohistorie - NVE

NVE deltar i forskningsprosjektet «Norsk fotohistorie 9. april 1940 til 22. juli 2011» med delprosjektet: «Mellom vitenskap og naturopplevelse – NVEs bilder fra norske isbremålinger».

Tetthetsprøve, Engabreen. Foto: Lars Evan Pettersson

Norges vassdrags- og energidirektorat har fra 1962 og fremover gjort systematiske målinger av norske isbreer, først med sikte på vannkraftpotensialet. Samtidig tok bremålerne like systematisk bilder de første 20 årene. Fotografiets rolle mellom forvaltning, vitenskap og hverdag er temaet for prosjektet. Ved hjelp av intervjuer, arkiv- og litteraturstudier undersøkes NVEs bruk av mediet knyttet spesielt til materialitet, estetikk og naturvitenskap.