Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 18.07.2016 , sist oppdatert 19.10.2021

2014: Mannen

Mannen ligger 44 km sørøst for Molde og 13 km sør for Åndalsnes, på vestsida av Romsdalen. Mannen er en del av det tre kilometer lange Børa-Mannen-komplekset som det største ustabile fjellpartiet i fylket og et av de største i Norge.

Mot Lillemannen fra Radarposisjonen ved Lyngheim i Rauma Kommune. Foto: Kjølås / NVE

Mesteparten av dette komplekset er uten målbare deformasjoner, men ved Mannen er det årlige bevegelser på et par cm i en fjellformasjon (700-1300 moh.) på 15-20 millioner m3.

Overvåkingsutstyr ble installert 2009-2011. Boringer dokumenterer at fjellet er godt drenert, uten at det står vann i sprekker ned til bunn av borehullene (130 m under overflaten).

Et skred fra Mannen truer noe bebyggelse, E-136 og Raumabanen. Et skred kan også føre til ned-demming av Rauma over en strekning på 5-6 km oppover dalen, og videre et påfølgende dambrudd med katastrofeflom nedover dalen. Et slikt flomscenario kan ramme bebyggelse med flere hundre mennesker.

Mannen blir overvåka med GPS, laser, strekkstag, radar mot terreng, borehullsinstrument (DMS), elektroniske vater (tiltmeter), meteorologisk stasjon og web-kamera.

Ein mindre del av Mannenmassivet, "Veslemannen", viste hausten 2014 auka rørsle og vart nøye overvaka av ÅTB og media. Det vart skrive ei geologisk evaluering av hendinga. Den er tilgjengeleg i NVE sin rapportserie.

NIFS-prosjektet skreiv ein rapport kring overvakinga og beredskapen kring "Veslemannen" i 2014. 

Om Mannen i Møre og Romsdal

MANNEN I MØRE OG ROMSDAL: Et skred inntil 20
millioner kubikkmeter vil krysse Romsdalen og kan føre til oppdemming og flom.

Antall mennesker i faresonen varierer med årstiden, fra relativt få til et par hundre.

Faktaark om overvaking og varsling av fjellskred (pdf)