Publisert 10.02.2016 , sist oppdatert 05.09.2023

1995: Vesleofsen, stor flom på Østlandet

Deler av Østlandet ble utsatt for flom av slike dimensjoner at hele Norge ble engasjert i dens forløp og skadevirkninger.

Video: Norsk Skogmuseum

Flomfaren ble egentlig ikke regnet som særlig stor. Snøsmeltingen lot vente på seg, men i siste uke av mai kom sommervarmen. De første meldingene om flom kom fra Østerdalen. På kort tid økte dramatikken også i Gudbrands- dalen. Dalbunnen langs Glomma og Lågen var dekket av store innsjøer, hus lå som øyer i elvene, veier og jernbane var stengt. Sideelvene skapte også store problemer. Skadeomfanget ble beregnet til rundt 1,8 milliarder kroner.

Stortinget gikk nå inn for betydelige fore- byggende tiltak mot flomskade, blant annet startet NVE med flomsonekartlegging og aktivt oppfølging av kommunenes arealplaner. Også 1996 og 1997 ble år med alvorlige flommer, ikke minst lengre nord i landet. Arbeidet med flomforebyggende tiltak ble høyt prioriterte oppgaver i de kommende årene. NVE gjennomførte også forskningsprogrammet HYDRA om menneskelige årsaker til flom og flomskader. NVE fikk midler til å styrke sin informasjonsenhet, som var blitt nedbygd da Statkraft ble skilt ut i 1986.

{{img.item.fields.delving_title}}
{{img.item.fields.delving_title}} - Foto: {{img.item.fields.dc_creator}}, {{img.item.fields.europeana_dataProvider}}