Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 24.03.2017 , sist oppdatert 19.10.2021

1991: Distrikt til region

De fem distriktskontorene omdøpt til regionkontorer og de to kontorene som holdt til i Oslo ble flyttet ut; Region Sør fikk i 1991 kontorsted i Tønsberg og Region Øst flyttet til Hamar i 1995.

Ved hvert regionkontor unntatt Region Sør, ble det i 1994 opprettet en resultatenhet for anleggsarbeidet i forbindelse med forbygningsvirksomheten.