Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 24.03.2017 , sist oppdatert 19.10.2021

1970: Regionkontor Øst og Sør opprettet ved hovedkontoret

Forbygningsavdelingen etablerte to distriktskontorer til i 1970, men begge holdt til ved hovedkontoret i Oslo. De nye kontorene skulle i hovedsak dekke Østlandet og Sørlandet. Det er praktisk å ha lokale kontorer da de gir bedre nærhet til de konkrete arbeidsoppgavene. I tillegg har de viktige sikkerhetsoppgaver som løses best ved lokal tilstedeværelse. Forbygningsavdelingens arbeidsområde ble stadig utvidet. Regionkontorene har planlagt og gjennomført en rekke forbygnings- og senkningsarbeider, ofte i nært samarbeid med Landbruksdepartementet og Statens vegvesen.