Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 10.02.2016 , sist oppdatert 19.10.2021

1967: NVE begynte med flomvarslingstjenester

Foto: Arne T. Hamarsland, NVE

Mange steder ble rammet av flom i 1966. Det startet med isgang i Tana, deretter fulgte storflommen i Glomma, flommen i Etnedal og endelig en ekstraordinær høstflom på Sunnmøre, i Nordfjord, i Gauldalen og Odda. Stortinget måtte inn med tilleggsbevilgning for å få gjennomført de mest nødvendige arbeidene. Også 1967 ble et ekstraordinært flomår. Igjen var det storflom i Glomma- og Lågenvassdragene. Særlig Øyeren/Lillestrøm- området var utsatt. Orkla-dalføret ble også rammet av stor vårflom. Stortinget måtte igjen gi tilleggsbevilgning til de nødvendige oppryddings- og sikringsarbeidene.

Storflommen i Glomma i 1966 ga støtet til at det ble satt i gang arbeid med flom- prognosering. Dette kom til nytte allerede året etter. Flomvarslingstjenesten ble videreutbygd og landsdekkende på 1980-tallet.