1885: Laugstol Brug i Skien landets første elektrisitetsverk blir offisielt satt i drift 1. oktober - NVE

Dette anlegget var det første i Norge som produserte og solgte strøm til abonnenter. Det blir derfor regnet som vårt første elektrisitetsverk. Den senere stats- minister Gunnar Knudsen var initiativtaker til landets første elektrisitetsverk, som ble offisielt satt i drift 1. oktober 1885.

Det elektriske lys ble tent for første gang i Norge i 1877 ved Lisleby Brug ved Fredrikstad. Elektrisiteten ble produsert ved hjelp av en dampdrevet generator. På denne tid var anleggene beregnet for den enkelte bedrift innenfor et snevert geografisk område og basert på likestrøm. Slik var det også med elektrifiseringen i hjemmene. På denne tid var et ikke behov for eller muligheter til å føre kraft over lange avstander.

Laugstol Brug var en treforedlings-bedrift med behov for egen strømforsyning, men ved hjelp av to dynamoer, hver med forsyning til 150 glødelamper, fikk kraftverket en så stor kapasitet at det også kunne forsyne andre abonnenter i Skien. Både dynamoene og glødelampene var utenlandske. En ny teknologi som i internasjonal sammenheng hadde vokst fram siden slutten av 1860-årene, hadde dermed for alvor blitt introdusert i Norge. Den driftige lederen av Laugstol Brug og initiativtakeren til elektrisitetsverket var ingeniør Gunnar Knudsen. Knudsen ble senere både stortingsmann og statsminister og fikk en betydelig rolle innen norsk elektrisitetsforsyning.