Faksimile av kongelig resolusjon av 8.juni 1804. Original i Rigskarkivet, Danmark.

Alle kanalanlegg i Norge skulle behandles av Canaldirectionen, og alle amtmenn, grever og baroner ble anmodet om å melde fra om forslag og planer for kanalanlegg. Flere større kanalarbeider ble fremmet allerede ved opprettelsen. Canaldirectionen ble opprettet ved kgl.res. av 8. juni 1804 som en avløsning av kanalkommisjonen for Ejder og Odense kanal i Danmark.