NVE utfører viktige forvaltningsoppgaver. Det er vårt ansvar å sørge for at omverdenen forstår og følger reglene og rådene vi gir. Vi har derfor laget en språkprofil som hjelper oss å gjøre gode valg når vi skriver.

Språkprofilen «Slik skriver vi i NVE» viser hvordan vi kan skrive forståelige og anvendelige tekster, samtidig som vi er faglig presise. Språkprofilen bygger på klarspråksprinsippene i staten, og inneholder ti retningslinjer som gjelder for alle typer tekster.

 

Klarspråk er å ta hensyn til dere som skal bruke teksten

Klarspråk betyr at vi skal lage tekster med så tydelig ordlyd, struktur og visuell utforming at dere som er i målgruppa

  • finner informasjonen dere trenger
  • forstår budskapet
  • kan bruke innholdet 

 

Ta kontakt

Har du spørsmål om klarspråk i NVE, eller har du fått et brev du synes er vanskelig å forstå? Eller ønsker du å rose oss for en tekst som er lett å bruke?

Ta i så fall kontakt med kommunikasjonsrådgiver Arne Søiland på e-post arso@nve.no eller kommunikasjonsrådgiver Lina Breidablikk på libr@nve.no.

 

Her finner du NVEs språkprofil 

Last ned «Slik skriver vi i NVE» (bokmål) eller «Slik skriv vi i NVE» (nynorsk).