Høring av forslag til nye bestemmelser i energilovforskriften, om selskapsmessig og funksjonelt skille, samt markedsføring og kommunikasjon - NVE

NVE har utarbeidet forslag til nye forskriftsbestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille på oppdrag fra Olje- og energidepartementet. Vi foreslår også en ny bestemmelse om nettselskapenes markedsføring og kommunikasjon.

NVE har sendt ut forslag til endring i energilovforskriften, og inviterer til å komme med høringsinnspill.

Departementet har gitt NVE et oppdrag om å vurdere behovet for og eventuelt å utarbeide forslag til utfyllende forskriftsbestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille. Bakgrunnen for kravene til selskapsmessig og funksjonelt skille er å redusere risiko for kryssubsidiering mellom monopolvirksomheten og konkurranseutsatt virksomhet, i tillegg til å styrke nettselskapenes nøytralitet. NVE foreslår en endring i eksisterende forskriftsbestemmelse om nøytralitet og nye bestemmelser om samarbeid om driftssentraler, salg av egen kapasitet og ledelsen i nettselskap.

Les mer om selskapsmessig og funksjonelt skille her.

For å sikre at nettselskap opptrer nøytralt i sin markedsføring og kommunikasjon, foreslår vi en ny bestemmelse som stiller krav til differensiert merkevare mellom nettselskapet og de andre foretakene i konsernet nettselskapet er en del av. Vi foreslår også at nettselskapets merkevare skal skille seg fra merkevaren til alle kraftleverandører.