Høring av forslag til endring i energilovforskriften om krav til internkontroll for miljøkrav for anlegg med konsesjon etter energiloven kapittel 3 (avsluttet) - NVE

Forslag til endring i energilovforskriften

Internkontroll for miljøkrav for anlegg med konsesjon etter energiloven kapittel 3

 NVE foreslår i høringsnotatet endringer i energilovforskriften. Forslaget innebærer at det innføres en ny bestemmelse om krav til internkontroll for krav til miljø og landskap etter energiloven ved en ny § 3-7 i energilovforskriften og en endring i § 9-7 om overtredelsesgebyr.

Forslaget vil omfatte anlegg for både produksjon, omforming, overføring og fordeling av elektrisk energi. NVE mener forslaget vil bidra til bedre oppfølging av miljøkrav etter energiloven kapittel 3 fra konsesjonærene og effektivisere tilsynet.

Høringen er avsluttet. Frist for å komme med kommentarer til høringen var 1. september 2018.

Innspill kan sendes til NVE per e-post til nve@nve.no.

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Øyvind Leirset

Tlf.nr. 22959040

Førstekonsulent Even Vegard Dalen

Tlf.nr. 22959392

 

Last ned PDF

Høringsdokumenter

Høringsbrev PDF filstørrelse: 505 KB
Høringssvar fra Bergen kommune PDF filstørrelse: 492 KB
Høringssvar fra Energi Norge PDF filstørrelse: 688 KB
Høringssvar fra Helse- og omsorgsdepartementet PDF filstørrelse: 319 KB
Høringssvar fra Regelrådet PDF filstørrelse: 262 KB
Høringsuttalelse fra Justis- og beredskapsdepartementet PDF filstørrelse: 91 KB
Høringsuttalelse fra Miljødirektoratet PDF filstørrelse: 131 KB
Høringsuttalelse fra Norwea PDF filstørrelse: 610 KB
Høringsuttalelse fra Sogn og Fjordane fylkeskommune PDF filstørrelse: 207 KB
Høringsuttalelse fra Statnett PDF filstørrelse: 477 KB
Høringsuttalelse fra Utenriksdepartementet PDF filstørrelse: 257 KB

Dokumenter med merknad

Høringsbrev PDF filstørrelse: 505 KB
Høringssvar fra Bergen kommune PDF filstørrelse: 492 KB
Høringssvar fra Energi Norge PDF filstørrelse: 688 KB
Høringssvar fra Helse- og omsorgsdepartementet PDF filstørrelse: 319 KB
Høringssvar fra Regelrådet PDF filstørrelse: 262 KB
Høringsuttalelse fra Justis- og beredskapsdepartementet PDF filstørrelse: 91 KB
Høringsuttalelse fra Miljødirektoratet PDF filstørrelse: 131 KB
Høringsuttalelse fra Norwea PDF filstørrelse: 610 KB
Høringsuttalelse fra Sogn og Fjordane fylkeskommune PDF filstørrelse: 207 KB
Høringsuttalelse fra Statnett PDF filstørrelse: 477 KB
Høringsuttalelse fra Utenriksdepartementet PDF filstørrelse: 257 KB

Dokumenter uten merknad

Høringsbrev PDF filstørrelse: 505 KB
Høringssvar fra Bergen kommune PDF filstørrelse: 492 KB
Høringssvar fra Energi Norge PDF filstørrelse: 688 KB
Høringssvar fra Helse- og omsorgsdepartementet PDF filstørrelse: 319 KB
Høringssvar fra Regelrådet PDF filstørrelse: 262 KB
Høringsuttalelse fra Justis- og beredskapsdepartementet PDF filstørrelse: 91 KB
Høringsuttalelse fra Miljødirektoratet PDF filstørrelse: 131 KB
Høringsuttalelse fra Norwea PDF filstørrelse: 610 KB
Høringsuttalelse fra Sogn og Fjordane fylkeskommune PDF filstørrelse: 207 KB
Høringsuttalelse fra Statnett PDF filstørrelse: 477 KB
Høringsuttalelse fra Utenriksdepartementet PDF filstørrelse: 257 KB