Forslag til endring i forskrift om energiutredninger, økte krav til koordinering mellom nettselskaper (avsluttet) - NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennomfører offentlig høring av forslag til endring i forskrift 7. desember 2012 nr. 1158 om energiutredninger (foe).

Status: Avsluttet

Høringsfrist: 01.04.2017

Forslaget innebærer blant annet en utvidelse av dagens ordning med regionale
kraftsystemutredninger der vurderinger om koordinert nettutvikling på tvers av nettnivå
og mellom områdekonsesjoner i større grad tas inn i utredningsprosessen.

Forskriftsendringene trer i kraft 1.juli 2017.

Last ned NVE-rapport 59 – 2017 «Endring i forskrift om energiutredninger. Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst»  

Høringsbrev

Agder Energi Nett PDF filstørrelse: 127 KB
BKK Nett PDF filstørrelse: 49 KB
Defo PDF filstørrelse: 782 KB
Eidsiva Nett PDF filstørrelse: 383 KB
Energi Norge PDF filstørrelse: 711 KB
Glitre Eneregi Nett PDF filstørrelse: 709 KB
Hafslund Nett PDF filstørrelse: 2 MB
Hålogaland Kraft Nett PDF filstørrelse: 428 KB
Helgeland Kraft PDF filstørrelse: 250 KB
Høringsbrev, forslag til endring i forskrift om energiutredninger 2017 PDF filstørrelse: 400 KB
Istad Nett PDF filstørrelse: 112 KB
Justis- og beredskapsdempartementet PDF filstørrelse: 90 KB
Klima- og miljødepartementet PDF filstørrelse: 295 KB
KS Bedrift PDF filstørrelse: 128 KB
Lyse Elnett PDF filstørrelse: 388 KB
Mørenett PDF filstørrelse: 268 KB
Nordlandsnett PDF filstørrelse: 385 KB
Ola Bergheim PDF filstørrelse: 81 KB
SFE Nett PDF filstørrelse: 125 KB
Skagerak Nett PDF filstørrelse: 153 KB
Sognekraft PDF filstørrelse: 82 KB
Statnett PDF filstørrelse: 1 MB
Sunnfjord Energi PDF filstørrelse: 837 KB
Titania PDF filstørrelse: 300 KB

Dokumenter med merknad

Agder Energi Nett PDF filstørrelse: 127 KB
BKK Nett PDF filstørrelse: 49 KB
Defo PDF filstørrelse: 782 KB
Eidsiva Nett PDF filstørrelse: 383 KB
Energi Norge PDF filstørrelse: 711 KB
Glitre Eneregi Nett PDF filstørrelse: 709 KB
Hafslund Nett PDF filstørrelse: 2 MB
Hålogaland Kraft Nett PDF filstørrelse: 428 KB
Helgeland Kraft PDF filstørrelse: 250 KB
Høringsbrev, forslag til endring i forskrift om energiutredninger 2017 PDF filstørrelse: 400 KB
Istad Nett PDF filstørrelse: 112 KB
Justis- og beredskapsdempartementet PDF filstørrelse: 90 KB
Klima- og miljødepartementet PDF filstørrelse: 295 KB
KS Bedrift PDF filstørrelse: 128 KB
Lyse Elnett PDF filstørrelse: 388 KB
Mørenett PDF filstørrelse: 268 KB
Nordlandsnett PDF filstørrelse: 385 KB
Ola Bergheim PDF filstørrelse: 81 KB
SFE Nett PDF filstørrelse: 125 KB
Skagerak Nett PDF filstørrelse: 153 KB
Sognekraft PDF filstørrelse: 82 KB
Statnett PDF filstørrelse: 1 MB
Sunnfjord Energi PDF filstørrelse: 837 KB
Titania PDF filstørrelse: 300 KB

Dokumenter uten merknad

Agder Energi Nett PDF filstørrelse: 127 KB
BKK Nett PDF filstørrelse: 49 KB
Defo PDF filstørrelse: 782 KB
Eidsiva Nett PDF filstørrelse: 383 KB
Energi Norge PDF filstørrelse: 711 KB
Glitre Eneregi Nett PDF filstørrelse: 709 KB
Hafslund Nett PDF filstørrelse: 2 MB
Hålogaland Kraft Nett PDF filstørrelse: 428 KB
Helgeland Kraft PDF filstørrelse: 250 KB
Høringsbrev, forslag til endring i forskrift om energiutredninger 2017 PDF filstørrelse: 400 KB
Istad Nett PDF filstørrelse: 112 KB
Justis- og beredskapsdempartementet PDF filstørrelse: 90 KB
Klima- og miljødepartementet PDF filstørrelse: 295 KB
KS Bedrift PDF filstørrelse: 128 KB
Lyse Elnett PDF filstørrelse: 388 KB
Mørenett PDF filstørrelse: 268 KB
Nordlandsnett PDF filstørrelse: 385 KB
Ola Bergheim PDF filstørrelse: 81 KB
SFE Nett PDF filstørrelse: 125 KB
Skagerak Nett PDF filstørrelse: 153 KB
Sognekraft PDF filstørrelse: 82 KB
Statnett PDF filstørrelse: 1 MB
Sunnfjord Energi PDF filstørrelse: 837 KB
Titania PDF filstørrelse: 300 KB