Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Forskriftsendringer på høring

Om oversikten over forskriftsendringer på høring

Listen inkluderer ikke konsesjonssaker på høringer. Konsesjonssaker finner du her. Når høringsfristen har gått ut vil saken bli merket med "avsluttet" i statusfeltet. Det betyr ikke nødvendigvis det samme som at saken i sin helhet er avsluttet.