Forskriftsendringer på høring - NVE

Om oversikten over forskriftsendringer på høring

Listen inkluderer ikke konsesjonssaker på høringer. Konsesjonssaker finner du her. Når høringsfristen har gått ut vil saken bli merket med "avsluttet" i statusfeltet. Det betyr ikke nødvendigvis det samme som at saken i sin helhet er avsluttet.