Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 09.09.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Haldenkanalen

Haldenkanalen, også kalt den Fredrikshaldske kanal, er anlagt i Haldenvassdraget, som består av flere store sjøer forbundet med smale elver og sund. I flere av disse sundene og elvene er det bygd sluseanlegg. Dette gjør Haldenvassdraget framkommelig fra Femsjøen i Tistedal (Halden kommune) til Skulrudvann (Aurskog-Høland kommune).

Sluseport — Foto: Anders Aarøe Mømb, NVE, 2009

Ved utløpet av Stenselva i Femsjøen består sluseanlegget av fire slusekamre. I Stenselva ved Krappeto ligger et nedlagt sluse-sted med slusemesterbolig. I nordenden av Aremarksjøen er det en sluse ved Strømsfoss. Den nordligste slusen ligger på Ørje og består av tre sluseporter.

Hovedformålet med Haldenkanalen var å fløte tømmer. Fløtningsinspektør Engebreet Soot var initiativtaker og planlegger. Regjeringen og kanaldirektøren ble også trukket inn i arbeidet. Haldenvassdragets Kanalselskap AS ble stiftet i 1852 for "farbargjørelse av det Fredrikshaldske vassdrag" (www.haldenkanalen. no). De første arbeidene ble utført i Stenselven fra 1854-1856. Det ble bygget fire sluser ved Brekke og fire sluser ved Krappeto. Slusene ble bygget av stein og tettet med rosentorv. Innvendig ble slusekamrene dekket med plank. Kanalen frem til Skulerud sto ferdig i 1862. Krappeto og Brekke sluser ble imidlertid rammet av flom i 1861 og slusemurer og porter fikk betydelige skader. Reparasjoner av anleggene ble utført fra 1873- 1877 under Kanalvesenets ledelse. Hele kanalen fra Tistedalen til Skulerud stod ferdig i 1877. Helt siden 1920- tallet har Haldenkanalen blitt brukt til turisttrafikk, og inntil 25 dampbåter har gjennom tidene trafikkert kanalen. Mellom 1917 og 1924 ble det bygd en kraftstasjon ved Brekke. I den forbindelse ble Brekke sluser forhøyet og Krappeto sluser lagt under vann på grunn av vannstandsøkning. Brekke sluser har en løftehøyde på 27 meter.

Relatert informasjon

Kart

Vurdering og kilder

Haldenkanalen har høy nasjonal verdi som teknisk kulturminne. Slusene ved Brekke er Nord-Europas høyeste. Haldenkanalen, også kalt den Fredrikshaldske kanal, er anlagt i Haldenvassdraget, som består av flere store sjøer forbundet med smale elver og sund. I flere av disse sundene og elvene er det bygd sluseanlegg. Dette gjør Haldenvassdraget framkommelig fra Femsjøen i Tistedal (Halden kommune) til Skulrudvann (Aurskog-Høland kommune). Ved utløpet av Stenselva i Femsjøen består sluseanlegget av fire slusekamre. I Stenselva ved Krappeto ligger et nedlagt sluse-sted med slusemesterbolig. I nordenden av Aremarksjøen er det en sluse ved Strømsfoss. Den nordligste slusen ligger på Ørje og består av tre sluseporter. Haldenkanalens historie presenteres på Haldenvassdragets Kanalmuseum, som ligger inntil Ørje sluser. Norges eldste dampbåtmiljø er tilknyttet kanalen. OED/NVE har i 2008-2009 bidratt økonomisk i arbeidet med å restaurere deler av kanalen, og det blir utført reparasjons- og vedlikeholdsarbeid ved flere sluser. Haldenvassdraget er et vernet vassdrag.

Litteratur:

  • Andersen, B. 1996 Flomsikring i 200 år, NVE
  • Lindtveit, T. 1985: Kanaler: en historisk oversikt, In: Volund 1985, s. 29-47