Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 19.11.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Kristiansand

Kristiansand transformatorstasjon ble bygget som en del av det omfattende systemet som la grunnlaget for direkte kraftutveksling mellom Norge og Danmark. Stasjonen, som ligger pent plassert i landskapet, ble norsk endepunkt for en sjøkabelforbindelse verden aldri tidligere hadde sett maken til.

Stasjonsanlegget ligger pent plassert i terrenget. Midt i bildet ser vi de store ventilhallene for Skagerrakkabel 1 og 2, og til høyre ser vi deler av 300 kV-koblingsanlegget (ventilanlegget for Skagerrak 3 og 420 kV-koblingsanlegget var ennå ikke bygget da bildet ble tatt). — Foto: Kjell Eidet, Statnett

Relatert informasjon

Kart

Navn: Kristiansand

Fylke: Vest-Agder

Kommune: Vennesla

I drift: 1976

Primærspenning: 420 kV

Teknisk anlegg: Ute/Inne

Nåværende eier: Statnett SF

Viktige momenter

 • størrelsen
 • landskapstilpasning
 • representativ arkitektur
 • bygget for kraftutveksling mot Europa
 • like-/vekselretteranlegg
 • SVC-anlegg
 • del av en omfattende utbygging
 • Skagerrakkablene
 • likestrøms luftledning Kvarenes–Kristiansand

Kilder

Litteratur:

 • Bjørhovde, Bjørn (1990): Litt av en historie. Alcatel – STK A/S.
 • Diesen, Erling (2001): Krafthandel over landegrensene. I Rønningsbakk, Kjell (red.): Balansekunst – Statnett 10 år, s. 119-127. Oslo: Statnett.
 • Hauge, Ommund (1981): Skagerakoverføringen. Fossekallen, Nr. 2, 1972: 4-7.
 • Holtet, Einar Kr. og Tonstad, Bård (red.) (ikke datert): Et kabeleventyr – Skagerrakkablene og Kristiansand Transformatorstasjon. Oslo/Kristiansand: Statnett SF.
 • Johnsen, Rolf (1976): Kraftoverføringsnettet som gjør likestrømsforbindelsen Norge-Danmark mulig. I Fossekallen Nr. 3/1976: 8-10.

Muntlige kilder:

 • Øystein Aasheim, Statnett SF
 • Sveinung Ajer, Statnett SF
 • Roald Haugedal, Statnett SF
 • Kåre Heskestad, Statnett SF
 • Vidar Johannessen, Statnett SF