Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 18.11.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Flesaker

Flesaker transformatorstasjon ble satt i drift i 1928 i forbindelse med Noreutbyggingen. Anlegget var landets første på 132 kV, og en sentral brikke i det tidlige samkjøringssamarbeidet på Østlandet. Med sine ulike byggetrinn fremstår anlegget i dag også som en god kilde til ulike generasjoners teknikk og arkitektur i transformatorstasjoner.

Flesaker transformatorstasjon er et godt eksempel på ulike epokers industriarkitektur. Her ser vi kontrollbyggets østvegg. — Foto: Henning Weyergang-Nielsen, NVE

Relatert informasjon

Kart

Navn: Flesaker

Fylke: Buskerud

Kommune: Øvre Eiker

I drift: 1928

Primærspenning: 300 kV

Teknisk anlegg: Ute/Inne

Nåværende eier: Statnett SF

Viktige momenter

 • størrelsen
 • arkitektur – nyklassisistisk hovedbygg
 • arkitektur – kontinuitet gjennom påbygg
 • Norges første med 132 kV spenning
 • kraft fra Nore, Rjukan og Tokke
 • viktig for den tidlige samkjøringen

Kilder

Litteratur:

 • Aktieselskapet Hafslund (1973): Aktieselskapet Hafslund 1948 – 1973. Oslo.
 • Kristensen, Ingvar (1932): Nore kraftanlegg. Oslo: NVE.
 • Skjold, Dag Ove og Thue, Lars (2007): Statens nett – systemutvikling i norsk elforsyning 1890-2007. Oslo: Universitetsforlaget.

Muntlige kilder:

 • Åge Andersen, Statnett SF
 • Erling Diesen, tidl. vassdrags- og energidirektør
 • Geir Grinde, Grinde AS sivilarkitekter Mnal
 • Ole Solheim, Statnett SF