Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 17.11.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Oltedal

Flere norske byer fikk elektrisk lys i løpet av 1890-årene. I Stavanger startet planarbeidet for vannkraftutbygging i kommunal regi på slutten av 1800-tallet. Da hadde et godt utbygd gassverk siden 1865 forsynt byens innbyggere med energi. Oltedal kraftanlegg i Oltedalsvassdraget var i drift fra 1909. Kraftverket representerer den kommunale utbyggingen i årene frem mot 1920. Innenfor et avgrenset område finnes også det midlertidige kraftverket som ble bygget for å gi strøm i anleggsperioden og et nytt kraftanlegg som fra 1994 erstattet Oltedal kraftverk.

Kraftstasjonsbygningen fra 1905 — Foto: Margrethe Moe, NVE, 2004

Relatert informasjon

Kart

Fylke: Rogaland

Kommune: Gjesdal

I drift: 1909

Installasjon: 6,4 MW (ikke i drift)
9 MW (ny kraftstasjon 1994)

Fallhøyde: 66 meter

Nåværende eier: Lyse Produksjon AS

Kraftstasjon: I dagen

Magasin: Ja

Antall aggregater: 5, hvorav 1 er i drift

Viktige momenter

 • den todelte kraftforsyningen
 • kommunal utbygging
 • representativ for epoken
 • arkitektur – stilfull bygning
 • kraftstasjonen, turbiner og generatorer, godt vedlikeholdt
 • ny kraftstasjon like ved
 • kombinasjonen av gammelt og nytt ”småkraftverk”

Kilder

Litteratur:

 • Fortidsvern 4/1998 (1998). Fortidsminneforeningen, Oslo.
 • Nerheim, Gunnar, Ramskjær, Liv og Øye Gjerde, Kristin (1997): Ingen skal fryse med kraft ifra Lyse. Lyse Kraft fra 1947 til 1997. Lyse Kraft, Sandnes.
 • Kulturminneplan for Gjesdal kommune 2012-2020
 • Nerheim, Gunnar og Øye Gjerde, Kristin (1998): Energiske linjer. Stavanger Energi AS, Stavanger.
 • Stavanger Elektricitetsverk (ca. 1911). Aktieselskabet Kværner Brug, Kristiania.