Publisert 18.11.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Hol I

Utbyggingen av Hol I omfattet sideelver til Hallingdalsvassdraget. Kraftanlegget stod ferdig i 1949 og var viktig for hovedstadens elektrisitetsforsyning. Utbyggingen omfattet to fall. En spesiell sprengningsteknikk ble benyttet. Turbinene representerte norsk produksjon av Francis-turbiner for stadig høyere fall og ytelser.

Relatert informasjon

Kart

Fylke: Buskerud

Kommune: Hol

I drift: 1949

Installasjon: 90 MW (Votna), 100 MW (Urunda)

Fallhøyde: 407 meter (Votna), 380 meter (Urunda)

Nåværende eier: E-CO Vannkraft AS

Kraftstasjon: I dagen

Magasin: Ja

Antall aggregater: 2+2

Viktige momenter

 • elektrisitets- forsyning til Oslo
 • gjenreisningen etter andre verdenskrig
 • Oslo Lysverkers utbygging i Hallingdal
 • en stor og vidtrekkende utbygging – to fall
 • fjellsprengnings­teknikk
 • flerbuedammen ved Stolsvatnet
 • steinfyllingsdammen ved Strandevatnet
 • Francis-turbiner for høye fall
 • stor kraftstasjon i dagen

Kilder

Litteratur:

 • Johannessen, Finn Erhard (1992): I støtet. Ad Notam Gyldendal, Oslo.
 • Mjelstad, Hjalmar (1949): Hol kraftverks hydrauliske maskineri og elektriske anlegg. Svenska Vattenkraftföreningens Publikationer (409), Stockholm.
 • Thue, Lars (1994): Statens Kraft 1890–1947. Cappelen, Oslo.
 • Wasberg, Gunnar Christie (1967): Oslo Lysverker 1892–1967. Oslo Lysverker, Oslo.