Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 17.11.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Glomfjord

Kraftanlegget i Glomfjord stod ferdig i 1920. Kraftkilden fantes i Fykanvassdraget. Ut­byggingen la grunnlag for et helt industrisamfunn. Kraftverket har beholdt store, opp­rinnelige aggregater. I 1993 stod Svartisen kraftverk ferdig. De to kraftverkene, det første synlig i dagen, det andre bygd inne i fjellet, representerer kontinuitet i den offentlige kraftutbyggingen.

Glomfjord kraftverk og rørgate — Stig Storheil, NVE, 20.04.2015

Relatert informasjon

Kart

Fylke: Nordland

Kommune: Meløy

I drift: 1920

Installasjon: 20 MW fra 1994, 120 MW tidligere

Fallhøyde: 460 meter

Nåværende eier: Statkraft Energi AS

Kraftstasjon: I dagen

Magasin: Ja

Antall aggregater: 1 i drift, 5 tatt ut av drift

Viktige momenter

 • statens kraftverk
 • stor utbygging for sin tid
 • grunnlag for industrisamfunn
 • arkitektur – kraft­stasjon og boliger
 • vannveiene
 • store, opprinnelige aggregater
 • transportanlegg – taubane og trapp til fjells
 • kontinuitet – Glomfjord og Svartisen
 • inngår i Landsverneplan Statkraft

Kilder

Litteratur:

 • Glomfjord kraftverk. Kortfattet beskrivelse. (1930). NVE, Oslo.
 • Lund, Diderich H. (1972): Fra Norges fjell til fjerne kyster. Aschehoug, Oslo.
 • Tekniske kulturminner i Statkraft SF (2002). NIKU/Statkraft Grøner, Oslo.
 • Thue, Lars (1994): Statens Kraft 1890–1947. Cappelen, Oslo.