Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 17.11.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Dalsfos

Kragerøvassdraget er et typisk lavlandsvassdrag, rik på sjøer og vann. I dag er det fem kraftverk på den 15 kilometer lange strekningen mellom Tokevatnet og utløpet i Kilsfjorden ved Kragerø. Det eldste og øverste av disse er Dalsfos kraftverk fra 1907. Kraftverket er en representant for landets mindre kraftverk fra de første årene på 1900-tallet. Bomiljøet rundt gir et godt bilde på vannkraftutbyggingens betydning for lokalsamfunnet.

Dalsfos kraftstasjon — Foto: Helena Nynäs, NVE, 2009

Relatert informasjon

Kart

Fylke: Telemark

Kommune: Kragerø

I drift: 1907

Installasjon: 6 MW

Fallhøyde: 21 meter

Nåværende eier: Skagerak Kraft AS

Kraftstasjon: I dagen

Magasin: Ja

Antall aggregater: 3

Viktige momenter

  • godt bevart kraftverk fra like etter år 1900
  • representerer de mindre kraftverkene
  • dam – med kledning i granitt
  • arkitektur – jugendstil og bindingsverk
  • mye opprinnelig utstyr
  • bomiljø og lokalsamfunn
  • anlegget inngår i Landsverneplan Statkraft

Kilder

Litteratur:

  • Norsk Elektrokemisk Aktieselskab N. E. A. 1909–1956 (1956). NEA, Oslo.