Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 11.11.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Tokke – Rød

Ledningen fra Tokke kraftverk til Rød transformatorstasjon nord for Skien i Telemark var den første overføringen tilknyttet den omfattende statlige Tokkeutbyggingen. Ledningen ble bygget med et rekordhøyt spenningsnivå for sin tid, og var meget viktig for samkjøringen i Sør-Norge.

Ledningen Tokke–Rød i skogen nord for Rød transformatorstasjon. — Foto: Henning Weyergang-Nielsen, NVE

Relatert informasjon

Kart

Fra: Tokke 1 kraftverk

Til: Rød transformatorstasjon

Fylke(r): Telemark

I drift: 1961

Lengde: 105 km

Spenning: 300 kV

Nåværende eier: Statnett SF

Viktige momenter

 • stor statlig utbygging
 • løste Østlandets kraftkrise
 • første ledning på 300 kV
 • meget viktig for samkjøringen
 • pionerarbeid med helikopter
 • Tokke 1 kraftverk
 • Rød transformatorstasjon
 • finansieringen

Kilder

Litteratur:

 • Industridepartementet (1952): Om utbyggingen av elektrisk kraft. St. meld. nr. 38/1952.
 • Lurås, Ragnar (2006): Ljos og kraft til alle heimar – historia om Tokkeanlegget, eit 50 års minne. Skien: TelemarksMagasinet.
 • NVE-Statskraftverkene (1961): Tokke. Oslo: Statskraftverkenes hustrykkeri.
 • Skjold, Dag Ove & Thue, Lars (2007): Statens nett – systemutvikling i norsk elforsyning 1890-2007. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Solem, Arne & Vogt, Fredrik (1966): Norske kraftverker – Bind 2. Oslo: Teknisk ukeblads forlag.
 • Vogt, Johan (1971): Elektrisitetslandet Norge. Oslo: Universitetsforlaget.

Muntlige kilder:

 • Øyvind Bærhaugen, Statnett SF
 • Erling Diesen, tidl. vassdrags- og energidirektør