Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 26.10.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Tafjord – Nørve

Allerede i 1898 fant man overskriften ”Tafjorden. Store anlegg” Vollan 1967: 29 i Sunnmørsposten. Det ble tidlig klart at de topografiske forholdene rundt Tafjord, med store vannfall, gode muligheter for dambygging og svært bratte overganger mellom fjord og høyfjell, egnet seg særdeles godt for kraft- og industriutbygging. Samtidig gjorde nettopp disse topografiske forholdene ledningsbyggingen ut fra Tafjord til en spesiell utfordring.

Kraftledning Tafjord - Nørve — Foto: Henning Weyergang-Nielsen, NVE, 26.05.2009

Relatert informasjon

Kart

Fra: Tafjord kraftverk

Til: Nørve transformatorstasjon

Fylke(r): Møre og Romsdal

I drift: 1923

Lengde: 82,9 km

Spenning: 132 kV

Nåværende eier: Tafjord Kraftnett A/S

Viktige momenter

 • første ledning i Norge med 110 kV
 • lange spenn
 • trasé i meget ulendt og værutsatt terreng
 • spesialkonstruerte master
 • flere generasjoner ledning
 • bevarte linjehytter
 • Nørve transformatorstasjon
 • viderefordelingen i sjøkabler
 • Holen transformatorstasjons SF6-anlegg
 • kraftmuseum i Tafjord

Kilder

Litteratur:

 • Electrical World (1923): Transmission, Substations and Distribution. Electrical World, Vol. 81, No. 24, 1923.
 • Sandberg, J. (1951): Trekk fra elektrisitetsforsyningens utvikling – Del 2. Utviklingen i vårt land 1901-1951. Oslo: Norske Elektrisitetsverkers Forening.
 • Solem, Arne (red.) (1954): Norske Kraftverker. Oslo: Teknisk Ukeblads Forlag.
 • Tenfjord, Johan Kåre (1992): Tafjord Kraftselskap 1917-1992. Brattvåg: Hatlehols trykkeri.
 • Vollan, Odd (1967): Tafjord Kraftselskap 1917-1967. Ålesund: Sunnmørspostens trykkeri.

Muntlige kilder:

 • Magne Aarseth, Tafjord Kraftnett
 • Gunnar Longva, Tafjord Kraftnett
 • Eivind Vestre, Tafjord Kraftnett